MUSIC

AFRICA 2000 is een multiculturele West-Afrikaanse band, in 1993 in Amsterdam opgericht door Fayee Diona, Samuel Odugua, Lamin Touray en Abu Kanu. Drie van hen maken nog steeds deel uit van de band. AFRICA 2000 speelt muziek, zang en dans van diverse bevolkingsgroepen uit Senegal, Gambia, Ghana, Nigeria en Sierra Leone. De 4 tot 8-koppige percussie-, zang- en dansgroep treedt regelmati250pxg op voor een divers publiek op manifestaties, festivals en feesten. Bespeeld worden ondermeer de djembe, bugarabu, dundum, kailing, talking drum, bells en shakers. Er kan zowel versterkt als onversterkt worden opgetreden.

Constructie en reparatie van muziekinstrumenten

Ik maak en repareer diverse muziekinstrumenten zoals djembe, dundum, duimharp (kongoma), kailing, kontin en shakers. Reparatiekosten zijn afhankelijk van de omvang en duur van de reparatie en de materiaalkosten; een prijsopgave is altijd mogelijk.
Zie voor percussieworkshops en -lessen de pagina Workshops.